Projekti

Periodični i kontrolni pregledi aparata za početno gašenje požara

Prema Pravilniku o izboru i održavanju aparata za gašenje požara početnog gašenja koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (“Sl. novine FBiH”, br. 46/11), korisnici vatrogasnih aparata dužni su osigurati periodične preglede najmanje jednom u 6 mjeseci.

Enter your keyword