Građevinski radovi

40a51f63-6acc-43e3-b6dc-54a38e020388
4334115d-cbbc-4d73-b03d-87579c0a33b3
484a4629-13c1-4548-827a-a9c4fb7d13c4
485755bb-cab7-4e4c-9538-a56c57d47199
502b3e90-8297-4f53-be50-e622b84d405e
55ee62cb-eba3-4129-beb5-3734fb29cccc
57307468-8d4b-45b6-8b48-1211b16da259
5e893de4-fee1-400c-8116-8d7149a1225f
628315e5-5140-4f5a-97f6-4fd93a12ae9f

GRAĐEVINSKI RADOVI

G&M SEMREN d.o.o., sa sjedištem u Livnu, bavi se iskopima, zemljanim radovima, odvozom-dovozom raznih vrsta materijala, rušenjem objekata, zemljanim radovima izgradnje cesta, kao i svim drugim poslovima vezanim uz ovu djelatnost, te visokogradnjom.

Povijest

G&M SEMREN d.o.o. na tržištu BiH djeluje još od davne 1987 g.

Enter your keyword