Reference

Reference

Izrada krovišta nad ravnim krovom skladišta

Izrada krovišta nad ravnim krovom skladišta
CS Busko blato Livno d.o.o

Izgradnja  informativno edukacijskog centra Crna Stina II faza

Izgradnja informativno edukacijskog centra Crna Stina II faza
ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o

Sanacija sanitarnih čvoroava u osnovnoj školi FLK u Livnu

Sanacija sanitarnih čvoroava u osnovnoj školi FLK u Livnu
Grad Livno

Čišćenje rijeke Sturbe u Guber

Čišćenje rijeke Sturbe u Guber
Grad Livno

Rekonstrukcija centra Livanjskog sira u gradu Livno

Rekonstrukcija centra Livanjskog sira u gradu Livno
Grad Livno u suradnji s Češkom razvojnom agencijom

Rekonstrukcija krovišta na osnovnoj školi Fra.Lovro Karaula u Livnu

Rekonstrukcija krovišta na osnovnoj školi Fra.Lovro Karaula u Livnu
Grad Livno

Sanacija fasade na zgradii direkcije ŠGD Kupres

Sanacija fasade na zgradii direkcije ŠGD Kupres
ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o Kupres

Dugogodisnja suradnja s ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o Kupres na sanaciji,rekonstrukciji, izgradnji,održavanju  traktorskih vlaka,kamionskih  i protupožarnih putova.

Dugogodisnja suradnja s ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o Kupres na sanaciji,rekonstrukciji, izgradnji,održavanju traktorskih vlaka,kamionskih i protupožarnih putova.

Održavanje protupožarnog sistema za ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o,Pavić d.o.o, Nevistić commerce d.o.o,Benzinske crpke b&M Zabrišće,Županijska bolnica Livno,Zgrada vlade HBŽ,Grad Livno,te mnoge pilane,industrijska skladišta,gospodarski objekti na  području HBŽ županije.

Održavanje protupožarnog sistema za ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o,Pavić d.o.o, Nevistić commerce d.o.o,Benzinske crpke b&M Zabrišće,Županijska bolnica Livno,Zgrada vlade HBŽ,Grad Livno,te mnoge pilane,industrijska skladišta,gospodarski objekti na području HBŽ županije.

Povijest

G&M SEMREN d.o.o. na tržištu BiH djeluje još od davne 1987 g.

Enter your keyword